Vyberte stránku

VZDĚLÁNÍ :
1998 – 2001 ZDRAVOTNÍ SESTRA CHIRURGIE JIP
2001 – 2008 ZDRAVOTNÍ SESTRA ARO
2008 – 2009 ZDRAVOTNÍ SESTRA OPERAČNÍ SÁLY
2009 -2015 ZDRAVOTNÍ SESTRA ARO 2015 – dosud ZDRAVOTNICKÝ
ZÁCHRANÁŘ ZZS UK
ČESKÁ ASOCIACE SESTER
2004 ŽILNÍ KANYLACE. PÉČE O PERIFERNÍ Ž.VSTUPY
2006 NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA
2006 NOVÉ TRENDY V KARDIOLOGII A DM
2007 ONKOLOGICKÉ CENTRUM
2007 NEUROLOGIE
2008 TRANSPLANTAČNÍ PROGRAM
2008 KARDIOPULMONÁRNÍ RESUSCITACE, OXYGENOTERAPIE
2008 DM A KARDIOVASKULÁRNÍ RIZIKO
2008 BŘIŠNÍ CHIRURGIE 2009 DROGOVÝ SVĚT NA CHOMUTOVSKU A HIV
2010 REGISTRACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VÝKONU
ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ bez odborného dohledu
2010 SESTRA V AMB.CHRONICKÉ BOLESTI
2011 KPR S PRAKTICKÝM NÁCVIKEM
2013 DIPLOM O SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI ARIP
2015 HOSPIC V NÁS 2015 BAZÁLNÍ STIMULACE I.II…..Karolína Friedlová
2015 – 2016 ŠKOLA REFLEXNÍ TERAPIE…J.a B.PATAKY
2016 DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍHO Milena Machačová

2016 REIKI I, II….Radka Peteříková
2017 BREUSSOVA MASÁŽ…. Edu SPA
2017 BAŇKOVÁNÍ + GUA SHA…. Edu SPA
2020-2021 spolupráce u vzniku DOMÁCÍHO HOSPICE SV.TEREZIE
2021 KONFERENCE XVI.DEN HOSPICOVÉ PÉČE
2021 UNIVERZÁLNÍ ZKUŠENOST VĚDOMÉ UMÍRÁNÍ S ALANEM LOWENEM
2022 1.MÍSTO RALLEY OSTROV (soutěž záchranářů)
2022 PORADENSTVÍ PRO DOPROVÁZEJÍCÍ A POZŮSTALÉ
PhDr.et Mgr.Naděžda ŠPATENKOVÁ
2022 XXVIII.DOSTÁLOVY DNY URGENTNÍ MEDICÍNY